torsdag 30 oktober 2014

Svar på fråga om man ska köpa, behålla eller sälja aktier just nu

Svaret är JA

retarded fund manager


Du ska även köra djupa knäböj

retarded PT


Nej, men seriöst, Svaret är JA, för börsen kommer sannolikt falla kraftigt någon gång de närmaste åren och inte återhämta sig förrän kanske om 10 år

full retard - hur vet jag det, liksom?


Precis som med styrketräning och kroppsbyggande så är förstås inte svaret bara JA eller NEJ.

Det behövs en bakgrund och en förklaring, som dessutom bör kopplas med just ditt syfte och dina förutsättningar. Du skulle inte gifta dig med en tjej du träffat på krogen när du var 18, eller med kompisens flickväns kompis utan att först jämföra med ett stort urval kandidater. Du skulle inte köpa bostad efter en halvtimmes visning samtidigt med massa andra spekulanter, utan att prata med grannar, andra mäklare, kolla upp fastighetens historik, höjd över vattnet, bullerläge osv. Du skulle förstås granska den i alla årstider under många timmar både invändigt och utvändigt och inhämta minst en handfull objektiva synpunkter från både proffs (besiktningsmän, polis) och amatörer (kompisar, grannar)


Nu förstår du att det inte är så enkelt att ge råd om aktier, men så här kan du tänka:

Det finns i grunden två sätt att handla med aktier. Antingen A) aktivt eller P) passivt:

 • Om du handlar enligt strategi P) passivt, så struntar du i alla beslutsvariabler och helt enkelt bara köper aktier när du har pengar att investera och behåller aktierna mycket länge, kanske livet ut. Detta är enkelt och fungerar bra, men kan vara stressande
 • Om du handlar enligt strategi A) aktivt, så tar du istället hänsyn till en eller flera beslutsvariabler. Detta kräver en del kunskap, men fungerar bättre än strategi P.


Beslutsvariablerna som nämns ovan kan vara mer eller mindre påtagliga:

 • Bland de mindre påtagliga variablerna finns t.ex. stämningen på börsen, dvs en slags opinionsundersökning som mäter hur positiva investerarna är.
 • Bland de mer påtagliga variablerna finns t.ex. företagens kassaflöden, dvs hur mycket kontanter företagen skapar i sin verksamhet. Kassaflödet är vad som är kvar av vinsten efter investeringar och vinsten är vad som är kvar av försäljningen efter företagets kostnader.


Utifrån fundamentala variabler som försäljning, vinst och kassaflöde räknar man ut nyckeltal. Det kan man göra för enskilda företag eller för grupper av företag, t.ex. inom en viss bransch, eller för hela börsen. Bland de mest använda nyckeltalen finns P/E=Price/Earnings och P/S=Price/Sales:

 • P/E-talet är Priset för hela företaget dividerat med vinstEn (Earnings) för företaget
 • P/S-talet är istället baserat på företagets förSäljning (Sales) istället för vinsten.


Både nyckeltalen och de mer påtagliga variablerna som ligger bakom nyckeltalen kallas för fundamenta på börsmäklarfikonspråk. De mindre påtagliga variablerna, såsom stämningen, historiska kursrörelser, andel aktier som stiger respektive faller, handelsvolymer (antal handlade aktier) på börsen mm, kallas för tekniska faktorer. Man skiljer därför på två olika slags analys av aktier:

 • Fundamental analys (analys av konkreta och påtagliga omvärlds- och räkenskapsvariabler)
 • Teknisk analys (analys av kursrörelser, stämning, benknotor och kaffesump)


Det finns egentligen bara en enda P) passiv strategi och det är BAH = Buy And Hold, dvs Köp och Behåll. Däremot finns det hur många A) aktiva strategier som helst:

Aktiva strategier:

 • Dagstrading
 • Momentumhandel
 • Köp lågt, sälj högt på värdering av enskilda företag
 • Köp lågt, sälj högt på kursrörelser
 • Köp lågt, sälj högt på värdering av hela börser
 • Formationshandel = Olika varianter av specialiserad teknisk analys av kursmönster som antas upprepa sig
 • mm...


Men, seriöst, börsen kommer falla kraftigt, bara så du vet

Det jag sa ovan om sannolik börsutveckling de kommande tio åren stämmer visserligen och jag skulle råda alla som frågade att hålla sig från aktier de kommande åren, men det är fortfarande att gå händelserna i förväg. Det finns dessutom även i detta scenario skäl att inte sälja idag.


Den här bilden har jag tagit från John Hussman som förespråkar en A) aktiv strategi där man köper aktier när de är "billiga" och säljer när de är "dyra". Det svåra med strategin är att veta hur marknaden är värderad, när det är så svårt att veta hur fundamenta kommer utveckla sig i framtiden.

Det är svårt att göra prognoser, särskilt om framtiden - the retard


 • Den blå linjen visar vad dagens marknadsvärdering (här använder han måttet börsvärde/BNP, men Price/Sales ser nästan precis likadan ut) säger om hur börsen kan tänkas utvecklas de kommande tio åren, givet de fundamenta vi kan se idag
 • Den röda linjen visar hur aktieindex faktiskt rörde sig dessa tio år, dvs de tio år som följde efter prognosen. Varje punkt på den röda linjen visar den genomsnittliga årliga avkastningen (%) under de senaste tio åren för aktieindex (inklusive utdelningar) 
Som synes av grafen har prognosen varit träffande. Tänk på det igen: Givet publik och lättillgänglig information har Hussman varje månad räknat ut hur börsen är värderad idag, gjort ett antagande om hur den kommer värderas i framtiden om fundamenta normaliseras, och utifrån detta räknat ut vilken årlig avkastning börsen kommer ge de kommande tio åren. Och han har träffat rätt.

Den sista punkten på den blå linjen (15 september 2014) visar att börsen de kommande tio åren förväntas ge omkring 0,5% årlig avkastning, sammansatt av -1,5% indexutveckling per år (totalt fallande kurs med -14%; dvs börsen förväntas stå 14% lägre om 10 år än idag) och +2% utdelning per år.

Om ekonomin växer långsammare än tidigare (t.ex. på grund av minskad produktivitet, minskade stimulanser eller liknande), utdelningarna blir lägre eller värderingen mer än normaliseras (det är sannolikt med en undershooting av värderingen någon gång under de tio åren) så blir börsutvecklingen sämre än prognos i motsvarande mån.

Lek gärna med egna input i Hussmans formel i grafen. Ändra ekonomins tillväxt (vinstutvecklingen) från 6,3% per år, ändra standardvärderingen i periodens slutpunkt från P/S marknadsvärde/BNP=0,63, ändra tidsperioden från 10 år, ändra utdelningen från 0,02 per år (dvs 2% s.k. direktavkastning=utdelning/aktiekurs)

I det sammanhanget bör tilläggas att givet dagens extremer (penningtryckande, skuldnivåer, värderingar, optimism, kursuppgång mm) så är det sannolikt med en liknande extrempunkt på nedsidan. Annars har ju genomsnittet för evigt skiftats uppåt och du måste tro att vi lever i ett nytt ekonomiskt paradigm efter 100 år med det gamla. Det betyder att börsutvecklingen de kommande tio åren blir sämre än Hussmans prognos. Vidare bör man räkna med att justeringen nedåt, precis som så många gånger tidigare, kommer i abrupta fall under några enstaka år och sedan vidtar en uppgång därifrån.

Räkna därför med minst en omgång med halverade börskurser, kanske två, de kommande tio åren

Testa att stoppa in t.ex. 2% tillväxt istället för 6,3%, 0,5 MV/BNP P/S istället för 0,63 samt att justeringen ska göras på 3 år istället för 10 (kalla detta för ett kraschscenario de kommande tre åren):

 • Hussman: (1.063)(0.63/1.34)^(1/10) - 1.0 + .020 = 0.5% annually
 • Hussman: (1.02)(0.5/1.34)^(1/3) - 1.0 + .020 = X% annually

Det största problemet med aktiva strategier som Köp Billigt Sälj Dyrt är att du måste ta beslut både för köp och för sälj, eller inhämta råd till dessa beslut från andra

Det största problemet med en passiv strategi som Köp Och Behåll, jämfört med Köp Billigt Sälj Dyrt, är svängningarna som kan göra att du tappar tron och därför säljer aktierna vid precis fel tidpunkt.

Det största felet folk gör är att byta strategi från den som gått relativt sämst i fem år till den som gått bäst i fem år:

 • Om man har två strategier som fungerat bra i 100 år (som Köp Och Behåll respektive Köp Billigt Sälj Dyrt) finns ingen anledning att tro att de plötsligt har slutat att fungera
 • Tvärtom är det så att om båda strategierna har fungerat i 100 år lär de fortsätta att göra det
 • Det betyder att när det har gått dåligt för en strategi ett tag så är det just då som förutsättningarna för den strategin börjar se bättre ut
 • Samtidigt är det den strategi som gått ovanligt bra ett tag som det är hög tid för att reversera tillbaka till sitt historiska genomsnitt (och under, för att kompensera så genomsnittet inte flyttas)

Det näst största felet folk gör är att hålla kvar vid sin strategi när det ser som bäst ut (när den gått mycket bättre än den andra historiskt långsiktigt fungerande strategin i 5 år)


Då är vi äntligen mogna för slutsatsen:
 • Den P) passiva strategin Köp Och Behåll har fungerat i hundra år och lär fortsätta fungera i hundra år till
 • Den A) aktiva strategin Köp Billigt Sälj Dyrt har också fungerat i hundra år och lär fortsätta fungera i hundra år
 • Strategi A har varit bättre över tid, så till vida att nedgångarna i rasen har varit mycket mindre än i strategi P. Dvs det har varit mindre stressande att följa A och därmed mindre risk att man tappar tron och dumt nog byter strategi vid precis fel tidpunkt
 • De senaste fem åren har strategi P fungerat mycket bättre än sitt historiska genomsnitt och mycket bättre än strategi A. Det är således hög tid för A att göra en comeback och P att gå sämre.
 • Man ska normalt inte byta strategi, särskilt inte om ens (historiskt långsiktigt fungerande) strategi har gått dåligt de senaste åren, men om man någon gång ska byta mellan P och A så är det när ens befintliga strategi gått extremt bra och är precis vad den Passiva strategin har gjort
 • Den relativa utvecklingen mellan P (+) och A (-) de senaste fem åren beror dessutom på en handfull extrema förutsättningar som inte kommer upprepas utan snarare reverseras, bl.a. penningtryckande, fallande räntor, budgetunderskott, skuldsättning, befolkningstillväxt, produktivitet.
 • Allt detta betyder att de lyckliga P-investerare som råkat hålla i till nu, idag har fått ett gyllene tillfälle att byta till strategi A, som ju faktiskt dessutom fungerat bättre och mindre stressande under de senaste 100 åren. 


Alltså, SÄLJ för tusan. Byt till strategi A

Du fick varningsskottet tidigare den här månaden, precis som du fick varningsskott med tillhörande rekyl (studs) år 2000 och 2007 innan börsen halverades

Problemet nu är bara hur du ska veta när det är dags att köpa igen...


Fråga den här pålitliga killen?


***********************
Tillbaka till räkneexemplet för börsen

"Hussmanformeln": (1.02)(0.5/1.34)^(1/3) - 1.0 + .020 = X% annually

För den som inte orkar räkna själv ger mitt exempel i Hussmans formel en årsavkastning på -25% per år i tre år, eller en total nedgång på 57% på tre år.

Om jag ändrar tillväxttalet till 6,3% istället för 2% blir resultatet -21,5% per år och totalt -51,6%. Nyckelantagandet är förstås P/S MV/BNP-värderingen som den 15 september var på groteska 1.34 för börsen, jämfört med det historiska genomsnittet på 0,63 och en inte osannolik undershooting till t.ex. 0,5 vid en krasch. Ekonomins tillväxt eller utdelningsnivån spelar som synes nästan ingen roll alls på kort sikt (1-3 år).

4 kommentarer:

 1. Du skriver att Hussman "har träffat rätt" i sin prognos. Om så vore fallet, varför är hans performance högst medelmåttig?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Du får inte automatiskt bra avkastning av att ha rätt prognos, eftersom du måste bestämma på vilket sätt du ska lita på och följa den också. Hussman vågade t.ex. inte lita på att det var köpläge 2008-2009.

   Dessutom har börsen gått extremt konstigt positivt de senaste sex, men särskilt de senaste två åren. Under den "halvcykeln" har Hussmans modell funkat mycket dåligt, vilket är ett av huvudargumenten för varför modellen kommer fungera mycket bra de kommande fem åren.

   Återkom således om fem år så får vi se om han fortfarande är medelmåttig.

   Radera
 2. Svar
  1. Han kör väl buy and hold? Det funkar också som sagt.

   Eller sålde han för att ge bort pengarna till välgörenhet? Jag kommer inte ihåg.

   Radera

Träna effektivt; minimalt för maximala resultat

Det här är en träningsblogg (men även finans, teknologi, futurism, filosofi och life hacking). Jag lyfter skivstänger varannan dag, inte alltid utan alkohol fortfarande rusande genom ådrorna. Efteråt dricker jag en liter mjölk. Inga dyra tillskott som ändå inte fungerar.

Jag kör få och enkla övningar, alltid med fria vikter. Jag tror på att träna mindre än alla andra, men smart, och på att njuta av all mat jag tycker om. Cardion varierar, men det blir några korta snabba pass på löpbandet i veckan samt några timmars hundpromenad om dagen och enstaka längre löppass utomhus i veckan

Basen i min träning är något som liknar 5x5 i knäböj, marklyft och bänkpress, men jag kompletterar med lite fler och lättare i t.ex. militärpress, dips, rodd och chin-ups.

Mina stats: 46 år, 88kg, 183cm, 142,5 kg bänkpress, 187,5 kg marklyft (och 6x172.5), 155kg knäböj.

Utnyttja "Resurserna" här intill för inspiration. Själva bloggen är annars bara en träningsdagbok samt lite filosoferande om hur man blir en bättre människa.

MOTTO 1: Aldrig kötta - Work smarter, not harder
MOTTO 2: Alltid vila - Träna kort och effektivt 1%, vila 99%
MOTTO 3: Cardio valfritt - Det behövs inte för deff, men en del gillar det. Hoppa över cardio och PW om du tycker att det är tråkigt.

TOO WEIRD TO LIVE, TOO RARE TO DIE
LÅTSAS ATT DU SKA SLUTA EFTER "NÄSTA"